marec 2015

Sviatosť eucharistie

... ktorého si, Panna, pri  návšteve Alžbety v živote nosila...

Duchovná obnova,  Notre Dame 15. 11. 2009

 

Mária je eucharistickou ženou

Sviatosť birmovania 3. časť

– „... ktorý bol pre nás ukrižovaný...“

Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 20. 9. 2009

Sviatosť birmovania 2. časť

– „... ktorý premenil vodu na víno v Káne...“

Duchovná obnova OCDS,  Notre Dame 28. 6. 2009

Sviatosť birmovania 1. časť

– „...Ježiš, ktorého si v chráme našla...“

Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 17. 5. 2009

(Skrytý život Márie a Ježiša)

Sviatosť krstu 3. časť

– „... ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie...“

Duchovná obnova OCDS,  Notre Dame 19. 4. 2009

Sviatosť krstu 2. časť

– „ ... ktorého si, Panna, v chráme obetovala“

Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 22. 2. 2009

Sviatosť krstu 1. časť

– „ ... ktorého si v Betleheme porodila“

Duchovná obnova OCDS, Notre Dame 18. 1. 2009