Dôležité - vyjadrenie ku falošnej stránke karmel-2017

Vážení návštevníci našej stránky!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že webová stránka a plagáty s hlavičkou Karmelu, ktoré šíria odmietajúci postoj voči 2. Vatikánskemu koncilu, podrývajú autoritu pápežov a náuku Katolíckej Cirkvi, nemajú s našou spiritualitou a podporou bosých karmelitánov nič spoločné. Dištancujeme sa od ich obsahu a autorov. Ak by ste taký plagát zaregistrovali na nástenke kostola (s nadpisom "Karmel a Panna Mária Karmelská", obrázkami P.M.Karmelskej, sv. Michala Archanjela a s odkazom na webovú stránku karmel-2017), prosíme, aby ste to oznámili pánovi farárovi, ktorý nemusí mať ani vedomosť, aký obsah sa za plagátom skrýva.

Ďakujeme.

Rada OCDS