Kontakty

Svetský rád bosých karmelitánov OCDS
Dobrovičova 2
811 02 Bratislava
email: ocds(at)ocds.sk
tel: +421948155158
 
 
 
 
 
 

Ďalšie spoločenstvá OCDS na Slovensku:

Svetský rád bosých karmelitánov OCDS, Sídlisko KVP, ul. Jána Pavla II. 7, 040 11 Košice, tel.: 055/ 645 0988
Svetský rád bosých karmelitánov OCDS, Detva