Modlitby

Sv. Ján od Kríža
 
Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre
 
Sv. Rafael od sv. Jozefa
 
Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice