Modlitba k Najsv. Trojici

„Môj Bože v Trojici, Tebe sa klaniam,

 pomôž mi zabudnúť celkom na seba,

 aby som mohla spočinúť v Tebe, nehybná a pokojná,

 akoby moja duša bola už vo večnosti!

 Nech nič nemôže narušiť môj pokoj a spôsobiť,

 aby som vyšla z Teba, môj Nemeniteľný Bože,

 ale nech ma každá minúta unáša ďalej do hlbín  Tvojej lásky!

 Upokoj moju dušu, urob si v nej svoje nebo,

 svoj milovaný príbytok a miesto svojho odpočinku.

 Nech Ťa tam nikdy nenechám samotného, ale nech som tam

 stále celá, bdelá vo viere a láske, celkom Ti oddaná,

 celkom odovzdaná do Tvojej tvorivej činnosti.

 Môj milovaný Ježiš, z lásky ukrižovaný,

 chcela by som byť nevestou Tvojho Srdca,

 chcela by som Ťa zahrnúť slávou,

 chcela by som Ťa milovať až k smrti,

 ale cítim svoju nemohúcnosť, a preto Ťa prosím,

 aby si ma odel v seba,

 aby si moju dušu zjednotil so svojou dušou,

 aby si ma ponoril do seba,

 aby si ma uchvátil,

 aby si ma nahradil sebou tak, aby môj život bol

 iba  vyžarovaním Tvojho života.

 Vstúp do mňa ako Obnoviteľ a ako Spasiteľ.

 Večné Slovo, Slovo môjho Otca, chcem stráviť svoj život

 počúvaním Teba, chcem byť vnímavou, aby som sa od Teba

 všetko naučila, a potom napriek všetkým temnotám, nociam, 

vyprahnutostiam, nemohúcnostiam a slabostiam hľadela

 iba na Teba a zostala v Tvojom veľkom svetle.

 Hviezda moja milovaná, pripútaj ma tak, aby som sa už nikdy

 nemohla vymaniť z Tvojej žiary.

 Spaľujúci Oheň, Duch lásky, zostúp na mňa, aby sa v mojej

 duši akoby vtelilo Slovo, nech som pre Neho ďalšou ľudskou

 bytosťou, v ktorej znovu uskutoční celé svoje tajomstvo.

 Skloň sa, Otče, ku svojmu úbohému stvoreniu,

 ukry ho do svojho tieňa, spoznávaj v ňom len svojho  Milovaného,

v ktorom si našiel všetko svoje zaľúbenie.

 Hľaď na mňa len cez Ježiša, cez Jeho doráňanú tvár,

 cez Jeho opustenosť, cez Jeho lásku!

 Najsvätejšia Trojica, moje Všetko, moje Blaho,

 nekonečná Samota, Nesmiernosť, v ktorej sa strácam,

 Tebe sa dávam ako obeta, ukry ma v sebe,

aby som mohla  očakávať v tichu a samote deň,

keď pôjdem v Tvojom svetle 

nazerať na hĺbku Tvojej vznešenosti. Amen."                    

                                                      (21.11.1904)