Slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel 16. júla 2020

Srdečne vás pozývame
na slávnosť
Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel

vo štvrtok 16. júla 2020
do kostola sv. Alžbety
(Modrého kostola)

Program:
18:00 ─ sv. omša, celebruje páter Pawel Wojnowski OCD
po sv. omši je možnosť prijatia posvätného karmelitánskeho škapuliara.