Slávnosť svätej Terézie od Ježiša 15. októbra 2021

Oznamujeme, že na slávnosť
svätej Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, našej Matky

v piatok 15. októbra 2020
v kostole sv. Alžbety
(Modrom kostole)

sa uskutoční o 18:00 hod. sv. omša, ktorú celebruje páter Dušan Hricko, OCD

Sv.omša sa uskutoční za dodržania prísnych hygienických opatrení.