Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej 15. decembra 2019

Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej

15. decembra 2019
v kostole Notre Dame v Bratislave

 

Program:
10.00 h - modlitba posvätného ruženca
10.30 h - svätá omša, celebruje páter Dušan Hricko OCD
po sv. omši - adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou a obrad prijatia sv. škapuliara