Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej 16. februára 2020

Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej

16. februára 2020
v kostole Notre Dame v Bratislave

 

Program:
10.00 h - modlitba posvätného ruženca
10.30 h - svätá omša, celebruje páter Pawel Wojnowski OCD
po sv. omši - adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou a obrad prijatia sv. škapuliara