Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej 16. júna 2019

Stretnutie priaznivcov Karmelu a ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)

sa uskutoční 

16. júna 2019
v kostole Notre Dame v Bratislave

 

Program:
10.00 h - spoločná modlitba svätého ruženca
10.30 h - svätá omša, celebruje páter Paweł Wojnowski OCD
po sv. omši - adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou
možnosť prijatia posvätného škapuliara

 

Adresa:

Notre Dame
Jesenského 4
811 02 Bratislava

Doprava:

MHD:
zastávka „Most SNP“ bus 28, 29, 30, 37, 50 /len z Petržalky/, 70, 82, 88, 91
zastávka „Námestie SNP“ a "Kamenné námestie"; električky 1, 3, 4, 8, 9
zastávka „Nemocnica sv. Michala“ trolejbusy 205, 202
zastávka „Poštová“ električka 5