sv. Mária od Ukrižovaného Ježiša

Meno: 
sv. Mária od Ukrižovaného Ježiša
Dátum: 
25. august 0000
Popis sviatku: 
ľubovoľná spomienka - panna
Rehoľné meno: 
sv. Mária od Ukrižovaného Ježiša
Dátum narodenia: 
5. januára 1846
Dátum úmrtia: 
26. augusta 1878
Blahorečenie: 
13. novembra 1983
Svätorečenie: 
17. mája 2015
Životopis: 
Mária Baouardy sa narodila 5. januára 1846 v Abelline v Galilei. Pochádzala z rodiny, ktorá bola grécko-melchitského katolíckeho obradu. V roku 1867 vstúpila k bosým karmelitánkam v Pau vo Francúzsku, odkiaľ bola vyslaná v roku 1870 do Mangalore v Indii, kde sa podieľala na založení Karmelu; tu zložila aj rehoľné sľuby. V roku 1872 sa vrátila do Francúzska a po troch rokoch odišla do Svätej zeme, kde založila kláštory v Betleheme a v Nazarete. Známa je nielen tým, že obdržala nadprirodzené dary, ale predovšetkým pre pokoru, mimoriadnu úctu k Duchu Svätému a veľkú lásku k Cirkvi a pápežovi. Zomrela v Betleheme 26. augusta 1878. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1983. Kanonizoval ju pápež František 17. 5. 2015 v Ríme.