Sviatok sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša 1. októbra 2020

Oznamujeme, že na sviatok
svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

vo štvrtok 1. októbra 2020
v kostole sv. Alžbety
(Modrom kostole)

sa uskutoční o 18:00 hod. sv. omša, ktorú celebruje páter Marek Vaňuš, SVD

Sv.omša sa uskutoční za dodržania prísnych hygienických opatrení. Prijímanie do sv.škapuliara sa po sv.omši neuskutoční.