Sviatok sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre 1. októbra 2019

Srdečne vás pozývame
na sviatok
sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

v utorok 1. októbra 2019
do kostola sv. Alžbety
(Modrého kostola)

Program:
17:30 ─ adorácia,
18:00 ─ sv. omša, celebruje páter Pawel Wojnowski OCD
Po sv. omši je možnosť prijať posvätný karmelitánsky škapuliar.