Sv. omša k výročiu sv. Terezie z Lisieux

Slávnostná sv. omša pri príležitosti 110. výročia smrti sv. Terézie z Lisieux (1. 10. 2007)

čítanie Božieho slova
Jeho Eminencia Mons. Vladimír Filo
slávenie obete svätej omše
slávenie obete svätej omše
Terezkine ružičky
poďakovanie P. Rudolfa Bartala, OCD po sv. omši
 rozdanie ruží
V. Karľa SJ, M. Hrušovská, Rudolf Bartal OCD, J.Em. Mons. V. Filo, M. Novacká, J. Mydla SJ
Kategorie: