sv. Šimon Stock (1200 - 1265)

sv. Šimon Stock
Meno: 
sv. Šimon Stock
Dátum: 
16. máj 0000
Popis sviatku: 
ľubovoľná spomienka - rehoľník
Atributy: 
škapuliar, karmelitánský odev, ľalia, často ide o vyobrazenie jeho videnia Panny Márie, od ktorej škapuliar prijíma
Životopis: 
Pôvodom bol Angličan, veľmi známy v XIII. storočí. Zomrel v Bordeaux. V karmelitánskom ráde bol uctievaný pre veľkú svätosť a výnimočnú úctu k Preblahoslavenej Panne Márii. Jeho kult bol na niektorých miestach rozšírený už v XV. stor. V nasledujúcom storočí prijali v celom Ráde jeho sviatok, ktorý sa slávi 16. mája.