sv. Mária Magdaléna de Pazzi (1566 - 1607)

sv. Mária Magdaléna de Pazzi
Meno: 
sv. Mária Magdaléna de Pazzi
Dátum: 
25. máj 0000
Popis sviatku: 
spomienka - panna
Životopis: 
Narodila sa vo Florencii r. 1566. Rodičia ju nábožne vychovali. Vstúpila ku karmelitánkam, kde viedla skrytý život modlitby a odriekania. Horlivo sa modlila za obnovu Cirkvi a sestry viedla k dokonalosti. Boh ju obdaroval mnohými darmi. Zomrela r. 1607.