Slávnosť preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel

 

Rád bosých karmelitánov 

a Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave

Vás srdečne pozývajú na 

 
                   slávnosť preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel  
 

                         v sobotu 15. júla 2017 

                       v kostole sv. Alžbety (Modrom kostole)

Program:

  • 17.00 h adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou 
  • 18.00 h sv. omša - celebruje p. Stanislav Miernik OCD
  • prijímanie do posvätného škapuliara

       Po sv. omši bude možnosť zakúpenia karmelitánskej literatúry.