Otvorenie karmelitánskej predajne U kapucínov

29. apríl 2011

Vo štvrtok 29. apríla, 2011 na sviatok sv. Kataríny Sienskej, spolupatrónky Európy, bolo slávnost­ne otvorené nové karmelitánske kníhkupectvo "U kapucínov". O 17.00 bola sv. omša - hlavný celebrant provinciálny predstavený Menších bratov kapucínov, P. Fidel Pagáč OFM cap. Kázeň mal P. Vojtěch Kodet O. carm, predstavený Rádu karmelitánov v ČR, ktorý mal po sv. omši prednášku a p. Jan Fatka O. carm - riaditeľ Karmelitánskeho nakladateľstva, s. r. o. pozval prítomných na otvorenie karmelitánskej predajne.

Kategorie: