Návšteva p. Andreja Ruszalu OCD (provinciála OCD v Krakovskej provincii)

19. apríl 2012
V dňoch 19. - 21. apríla 2012 sme v Spoločenstve sv. Jána od Kríža v Bratislave privítali vzácnych hostí z Poľska. Navštívil nás P. Andrej Ruszala OCD (provinciál OCD v Krakove), spolu s P. Lukaszom Kasperekom OCD (definítor a delegát provinciálaOCD v Krakove) a sr. Alicja Kalinowska, členka Provinciálnej rady pre OCDS - poverená starostllivosťou o zahraničné komunity OCDS.
Dňa 19. apríla 2012 mal o 19.00 prednášku P. Andrzej Ruszala OCD: Charizmatické dary v kresťanskom živote a ich správne používanie podľa sv. Jána od Kríža v UPC, Mlynská dolina v Bratislave. Na druhý deň 20. apríla 2012 niektrorí členovia rádu skladali prísľuby v uršulínskom kostole v Bratislave.
Kategorie: