Púť OCDS Bratislava na Starých Horách

28. júl 2012

Púť OCDS Bratislava na Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara 28. júla 2012 na Staré Hory.
Príhovor p. Andrzeja Ruszalu OCD z Poľska je dostupný na youtube. Prednášku p. Andreja Valenta OCD ktorá odznela na Starých horách je možne vo forme mp3 stiahnúť tu.

 

Zbor z Lorinčíka pri sv. omši
Kategorie: