Škapuliar a apoštolát

Ako škapuliar ovplyvnil môj život

S Máriou alebo bez nej? Táto dilema sa týka iba nás, nikdy nie Panny Márie. Ako slobodné stvorenia môžeme ignorovať jej materinskú lásku, môžeme predstierať, že nás nezaujíma, môžeme sa pred ňou uzavrieť, odporovať jej, ba dokonca môžeme tejto láske vyhlásiť otvorený boj."

Škapuliar

Škapuliar je veľký dar Panny Márie, skrze ktorý ťa chce ochraňovať, starať sa o teba a pomáhať ti vstúpiť do nebeskej vlasti. Božia Matka ti dáva iba jednu podmienku – zober ho a nos. Čo znamená toto „zober“ a „nos“ pre náš život?

Ikona Panny kontemplácie, Kráľovnej a ozdoby Karmelu

Ikona je originálnym a unikátnym dielom bosých karmelitánok z kláštora byzantského rítu Harissa v Libanone. Ako všetky ikony, aj táto bola plodom modlitby a kontemplácie.

Svätý Ján Pavol II. a Škapuliarska Matka Božia

Panna Mária v živote Jána Pavla II.

Priateľský zväzok medzi Karolom Wojtylom a Pannou Máriou sa datuje doslova od prvých okamihov jeho života. Pri pôrode 18. mája 1920 jeho matka požiadala pôrodnú asistentku, nech otvorí okno izby, aby prvé zvuky, ktoré novorodenec začuje, boli spevy na oslavu Panny Márie, doliehajúce práve v tej chvíli z neďalekého kostola, kde sa konala tradičná májová mariánska pobožnosť.

Karmelitánska rodina

Úvod

„Z moci, ktorá mi bola daná, ťa robím účastným na všetkých duchovných dobrách karmelitánskeho rádu.“ Drahí bratia a sestry, toto sú také jednoduché slová, ale veľmi významné. Tieto slová pochádzajú z druhej formy obradu prijatia do škapuliara. Kňaz nimi oznamuje tým, ktorí práve prijali škapuliar, jednu z milostí, ktoré cez škapuliar dostávajú: ctitelia škapuliara totiž môžu čerpať zo všetkých duchovných dobier karmelitánskeho rádu, to znamená z milostí, vyplývajúcich z odpustkov, zásluh jeho svätých a blahoslavených, sv. omší, sebazaprení, modlitieb, pôstov a podobne. Jednoducho z celého duchovného bohatstva milostí, ktoré Boh udeľuje v celom karmelitánskom ráde. Táto milosť nám hovorí aj o tom, že prijatím karmelitánskeho škapuliara sme duchovným spôsobom včlenení do rodiny karmelitánskej rehole.

Stránky