Modlitba (ústna, vnútorná a stupne modlitby)

Kríza modlitby podľa svätého Jána od Kríža

Sv. Ján od Kríža svojim životom a svojimi dielami poukazuje na vznešený cieľ zjednotenia človeka s Bohom a vysvetľuje cestu, ktorá k nemu vedie. Sv. Ján od Kríža píše pre duše, ktoré chce vziať za ruku na celkom určitom mieste ich cesty: na rázcestí, kde sa väčšina z nich bezradne zastaví a nevie, ako ďalej. Nová cesta, ktorá sa pred nimi rysuje, sa stráca v nepreniknuteľnej tme, kto by mal odvahu sa po nej vydať! Rázcestím, ktoré máme na mysli, je voľba medzi meditáciou a kontempláciou (rozjímaním a nazeraním).

Sv. Ján od Kríža Od meditácie ku kontemplácii

Skutočná modlitba bude pre kresťana vždy zápas. Príkladom zápasu, putovania cestou viery a noci je pre nás patriarcha Jakub, neskorší Izrael. Bojoval pri brode Jabok s „Niekým“ (porov. Gn 32, 25 –  33) tajomným, ktorý „odmieta prezradiť svoje meno, ale požehná ho skôr, ako ho na svitaní opustí. Duchovná tradícia videla v tomto rozprávaní symbol modlitby ako zápasu viery a víťazstva vytrvalosti“.

Ján od Kríža – učiteľ na ceste pre začiatočníkov

V našich úvahách nad cestou modlitby sme spolu so sv. Teréziou od Ježiša dospeli k momentu, keď by sme mali otvoriť ďalšiu bránu k jej spôsobu modlitby. Terézia ju nazvala modlitbou pokoja. Jej priebeh opisuje vo svojom Živote, ale aj v Ceste dokonalosti. Je to druhý stupeň modlitby (vyjadrila ho obrazom čerpania vody zo studne pomocou rumpálu), ktorým sa začína mystický život. Necháme túto modlitbu bokom a skôr sa vydáme na ešte jednu dôležitú cestu, na ktorej by nás chcel sprevádzať svätý Ján od Kríža, „Senequita, malý Seneka“, tak ako ho nazvala svätá Terézia od Ježiša.

Sv. Terézia od Ježiša zvnútornená modlitba, modlitba sústredenia

Jeden stresovaný a vyčerpaný podnikateľ zašiel k učiteľovi duchovného života a požiadal ho o radu. Učiteľ’ mu povedal: „Keď sa ryba dostane na suchú zem, začína pomaly umierať. Aj ty začínaš umierať, keď sa necháš strhnúť iba svetskými vecami. Rybu možno zachrániť, keď sa hneď dostane do vody. Aj ty sa musíš hneď vrátiť do samoty.” Podnikateľ sa naľakal. „To musím zanechať všetky svoje podniky a uchýliť sa do kláštora?” „Nie, nie. Ostaň pri svojom podnikaní a uchýľ sa do svojho srdca.”

V slovníku spirituality je nádherné slovo: „sústredenosť”. Vyjadruje chvíľu, v ktorej sa človek zastaví, aby sa „sústredil“, a tak pozbieral všetky kúsky svojho ja, ktoré cez deň stratil.

Sv. Terézia od Ježiša Je ústna modlitba modlitbou?

Hneď na začiatku načrtnime problém: „Je ústna modlitba naozaj modlitbou? Ak áno, tak aké podmienky musí spĺňať? Kedy môžeme hovoriť o modlitbe v takom zmysle slova, ako ju definovala Terézia od Ježiša? Týmto problémom sa zaoberá Terézia v 24. kapitole Cesty dokonalosti. Hneď na začiatku píše: Vráťme sa k tým dušiam, ktoré sa nevedia sústrediť v sebe, ani prinútiť k vnútornej modlitbe či kontemplácii.

Stránky