Svätý karmelu (životopis, myšlienky, diela)

Sv. Terézia od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Životopisné údaje o sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre (1873 - 1897)

 
2. januára 1873

Sv. Terézia od Ježiša

Životopisné údaje o sv. Terézii od Ježiša (1515 – 1582)

 
28. marca 1515

Stránky