Cesta k dokonalosti (duchovný rast)

vdp. Ján Jenčo: Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby

Pre potvrdenie aktuálnosti sv. Terézie z Lisieux by sme mohli uviesť rady tých, ktorých život rozhodným spôsobom ovplyvnilo poznanie posolstva tejto svätice. Patria medzi nich viacerí filozofi minulého storočia, spisovatelia, politici, umelci, významné osobnosti Cirkvi, ale predovšetkým zástupy "malých duší", ktoré ostávajú nepoznané. Ide tu o ľudí veriacich, ktorí vďaka sv. Terézii našli cestu k prehĺbeniu ich duchovného života a vzťahu s Bohom, ale rovnako aj o neveriacich, ktorí vďaka nej našli uprostred svojho hľadania prítomnosť živého a milujúceho Boha.

P. Łukasz Kasperek OCD: Cesta duchového detstva - cesta k svätosti

Každý človek sa vo svojich ašpiráciách túži stať niekým väčším, než je v prítomnosti. Neuspokojuje sa s tým, čo má teraz a so svojím postavením. Ani dobrá tohto sveta, ani - ako potvrdzuje II. Vatikánsky koncil v Pastoračnej konštitúcii o Cirkvi - všetky výdobytky techniky, hoci veľmi užitočné, nedokážu utíšiť nepokoj človeka (porov. GS 18). Svojou hĺbkou totiž človek presahuje celú materiálnu skutočnosť.

Mária v živote sv. Jána od Kríža

Rozbehaný človek upokojí sám seba, ak uzná, že sám nič nezmôže, že sám na to nemá. Ježišove slová o pokore najlepšie  pochopila Mária. Ona, pokorná služobnica Izraela. Ona nás učí pokore, je pre nás vzorom. A naučila to aj sv. Jána od Kríža, Juana de Yepes. Aký mala vplyv na Jánov život? Veľký. Ako Ján prežíval svoje zasvätenie spolu s Máriou? Keď čítame Jánove diela, zistíme, že nepíše skoro nič o Márii. To však neznamená, že prešiel bez záujmu okolo Ježišovho závetu na kríži: „Hľa, tvoja matka!“. To, čo nenájdeme o Márii v  Jánových spisoch, dopovie svojím životom, pretože Jánov život hovorí o tom, akú mal hlbokú úctu k Ježišovej matke.

Stránky