Modlitba k Najsvätejšej Trojici

Môj  Bože, Trojica, Tebe sa klaniam, pomôž mi úplne zabudnúť na seba,
aby som mohla spočinúť v Tebe, tichá a pokojná, tak, akoby moja duša bola už
vo večnosti.
Nech nič nemôže narušiť môj pokoj a spôsobiť, aby som vyšla z Teba, môj Nezmeniteľný Bože,
ale nech ma každá minúta unáša ďalej do hlbín Tvojho Tajomstva.

Upokoj moju dušu,  urob si z nej svoje nebo, svoj milovaný príbytok a miesto svojho odpočinku.
Nech Ťa tam nikdy nenechám samého, ale nech som celá stále tam, celá bdelá vo viere, celá adorujúca,
celá odovzdaná Tvojmu stvoriteľskému pôsobeniu.

Môj milovaný Kriste,  z lásky ukrižovaný, chcela by som byť nevestou Tvojho Srdca,
chcela by som Ťa zahrnúť slávou,
chcela by som Ťa milovať…  až na smrť! Ale cítim svoju nemohúcnosť, a preto Ťa prosím,
aby si ma „odel v seba“,  aby si moju dušu stotožnil so všetkými hnutiami svojej duše,
aby si ma ponoril do seba, aby si sa ma zmocnil, aby si ma nahradil sebou tak, aby môj život bol len vyžarovaním Tvojho Života.
Vstúp do mňa ako Adorátor, ako Zmieriteľ a ako Spasiteľ.

Večné Slovo, Slovo môjho Boha,  chcem svoj život stráviť počúvaním Teba,
chcem byť veľmi vnímavá, aby som sa od Teba všetko naučila a potom napriek všetkým temnotám,
prázdnotám a nemohúcnosti stále hľadela na Teba a zostala v Tvojom veľkom svetle.
Moja milovaná Hviezda, pripútaj ma tak,  aby som už nikdy nemohla opustiť tvoju žiaru.

Stravujúci  Oheň, Duch lásky, „zostúp na mňa,“ aby sa v mojej duši  uskutočnilo akoby vtelenie Slova: nech som preň ďalšou ľudskou bytosťou, v ktorej obnovuje celé  svoje Tajomstvo.

A Ty, Otče, skloň sa  k svojmu úbohému malému stvoreniu, „skry ho do svojho tieňa,“ spoznávaj v ňom len svojho Milovaného, v ktorom máš  všetko svoje zaľúbenie.

Moji Traja, moje Všetko, moja Blaženosť,  nekonečná Svätosť,
Nesmiernosť, v ktorej sa strácam, Tebe sa dávam úplne.
Ukry sa vo mne, aby som sa ja ukryla v Tebe v očakávaní, že v Tvojom svetle budem kontemplovať hlbiny Tvojej vznešenosti.  Amen.