Modlitba za získanie Pokory

Ó, Ježišu, keď si bol Pútnikom na zemi, povedal si: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ Ó, mocný panovník Neba, moja duša naozaj nachádza odpočinok, keď ťa vidí, ako sa v podobe a prirodzenosti sluhu ponižuješ a dokonca umývaš nohy svojim apoštolom. Potom si spomínam na slová, ktoré si vyslovil, aby si ma naučil pestovať pokoru: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám… Sluha nie je väčší ako jeho pán… Keď to viete, ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte.“ Ja chápem, Pane, tieto slová vychádzajúce z tvojho tichého a pokorného Srdca; s pomocou tvojej milosti chcem podľa nich konať.

Chcem sa pokorne ponížiť a podrobiť svoju vôľu vôli svojich sestier, nebudem im v ničom odporovať ani zisťovať, či majú alebo nemajú právo rozkazovať mi. Nikto nemal toto právo voči tebe, môj Milovaný, a predsa si poslúchal nielen Pannu Máriu a sv. Jozefa, ale dokonca svojich katov. Vrchol tvojho ponižovania vidím teraz v Hostii. Akú pokoru prejavuješ, božský Kráľ slávy, keď sa podriaďuješ všetkým svojim kňazom bez rozdielu, či ťa milujú, alebo, žiaľ, sú v tvojej službe ľahostajní či chladní… Na ich výzvu zostupuješ z Neba, oni môžu posunúť hodinu sv. obety dopredu i dozadu, a ty si vždy ochotný…

Ó, môj Milovaný, aký tichý a pokorný srdcom mi pripadáš pod závojom bielej Hostie! Nemusíš sa väčšmi ponižovať, aby si ma naučil pokore, a ako odpoveď na tvoju lásku i ja chcem túžiť, aby ma moje sestry vždy dávali na posledné miesto a aby som sa presvedčila, že to miesto mi patrí.

Úpenlivo ťa prosím, môj božský Ježišu, zošli na mňa poníženie zakaždým, keď sa budem pokúšať vyvyšovať sa nad ostatných.Viem, môj Bože, že pyšnú dušu ponižuješ, ale tej, čo sa ponižuje, dávaš večnú slávu, preto sa chcem zaradiť na posledné miesto, chcem mať podiel na tvojom ponížení, aby „som mala podiel s tebou“ v nebeskom kráľovstve.

Pane, ty poznáš moju slabosť! Každé ráno si zaumienim, že budem pestovať pokoru, a večer uznávam, že som spáchala ešte viac hriechov pýchy, a preto mám pokušenie dať sa znechutiť, ale ja viem, že aj znechutenie pochádza z pýchy. A tak chcem, môj Bože, vložiť svoju nádej jedine do teba; pretože ty môžeš všetko, prosím ťa, daj, aby sa v mojej duši zrodila čnosť, po ktorej túžim. Aby som dosiahla túto milosť tvojho nekonečného milosrdenstva, budem si veľmi často opakovať: „Ó, Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor moje srdce podľa svojho Srdca!“

Amen.