Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Láska

Milujem všetko, čo mi Boh dáva.

Chápem dobre, že iba láska nás môže urobiť milými Pánovi, preto je to jediné dobro, o ktoré sa usilujem. Ježiš mi ukazuje jedinú cestu, ktorá vedie k tejto Vyhni, a to je cesta odovzdanosti malého dieťaťa, ktoré bez obáv zaspáva v náručí svojho Otca.

Dokonalá láska spočíva v tom, že znášame chyby iných, nečudujeme sa vôbec ich slabostiam, poúčame sa aj z najmenších skutkov čností, ktoré ich vidíme konať, ale pochopila som najmä to, že láska nesmie ostať uzavretá v hĺbke srdca. Ježiš povedal: „Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.“ Nazdávam sa, že táto svieca predstavuje lásku, ktorá má osvecovať, potešovať nielen tých, čo sú mi najdrahší, ale všetkých, čo sú v dome, bez výnimky.

Pochopila som, že bez lásky sú všetky diela len ničotou, a to aj diela najúžasnejšie, ako je vzkriesenie mŕtvych alebo obrátenie národov…

Mám takú povahu, že strach ma zaháňa späť. S láskou nielenže idem vpred, ale letím…

Už netúžim ani po utrpení, ani po smrti, hoci milujem oboje, ale priťahuje ma iba láska.

Je pravda, že láska sa nikdy nevyhovára na nemožnosť, lebo verí, že všetko jej je možné a všetko jej je dovolené… Naopak, ľudská opatrnosť sa trasie na každom kroku a neodvažuje sa, takpovediac, ani nikam stúpiť.

Teraz je celou mojou činnosťou milovať… Odkedy mám túto skúsenosť, láska tak silne pôsobí, že vie ťažiť zo všetkého – z dobra i zla, ktoré vo mne nachádza, a vie pretvoriť moju dušu v seba. Aká sladká je cesta lásky! Iste, človek môže klesnúť, môže sa dopustiť nevernosti, ale láska, pretože vie ťažiť i zo zlého, rýchlo všetko strávi, čo by sa mohlo Ježišovi nepáčiť, a zanechá len pokorný a sladký pokoj v hĺbke srdca…

Mojou jedinou zbraňou je láska a utrpenie.

Láska sa vyznačuje poníženosťou.

Láska môže nahradiť dlhý život. Ježiš nepozerá na čas, lebo v nebi čas nejestvuje. Pozerá iba na lásku.

Šťastie, láska, pokoj, ktorý mám, si, Spasiteľ môj, len ty sám!

Môj jediný pokoj, moje jediné šťastie, moja jediná láska si ty, Pane môj.

Chcem využívať i tie najmenšie veci a robiť ich z lásky.

Ježišu, viem, že za lásku sa platí iba láskou. Preto som hľadala a našla prostriedok na uľahčenie svojho srdca tým, že som na tvoju lásku odpovedala láskou.

Ježišu, prosím ťa len o pokoj a lásku, nekonečnú lásku, ktorá nepozná iné hranice ako teba.

Prichádzam k tebe, aby som našla domov v oceáne lásky.

Jediný skutok lásky nám umožňuje lepšie spoznať Ježiša… Priblíži nás k nemu na celú večnosť!

Cítim, že Ježiš sám vo mne pôsobí, keď som milosrdná. Čím viac sa s ním zjednocujem, tým viac milujem aj svoje sestry.
Boh je obdivuhodný, ale predovšetkým je hoden lásky. Milujme ho teda!

Ó, môj Bože, tvoja láska mi od detstva prichádzala na pomoc. Rástla spolu so mnou. A teraz sa stala priepasťou, ktorej hĺbku nedokážem prebádať. Láska priťahuje lásku. Preto, môj Ježišu, sa moja láska vrhá v ústrety tvojej. Chcela by vyplniť priepasť, ktorá ju priťahuje. Ale nie je ani toľká čo kvapka rosy, stratená v oceáne… Aby som ťa mohla milovať tak, ako ty miluješ mňa, musím si požičať od teba tvoju vlastnú lásku. Až potom nájdem pokoj.

Môj život je chvíľkou, okamihom, ktorý mizne. Môj život je chvíľkou, ktorá uniká ako sen. Na zemi, Bože, mám pre lásku k Tebe len dnešný deň!

Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch.

Dokonalá láska k blížnemu spočíva v tom, že znášame chyby iných, nečudujeme sa nad ich slabosťami, tešíme sa tým najmenším cnostným úkonom, ktoré ich vidíme konať.

Z lásky k Bohu prijímam všetko, aj všetky druhy nezmyselných nápadov, ktoré mi prídu na myseľ.

Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.

Milovať znamená dať všetko a dať samu seba.

Ježiš sa robí chudobným, aby sme mu mohli darovať lásku.

Nikdy som Bohu nedarovala niečo iné ako lásku. Teraz sa mi odpláca láskou. A to nie je ešte všetko. Čoskoro mi dá viac.

Láskou zapálený človek nemôže byť nečinný.

Neľutujem, že som sa vydala napospas láske!

Žiť z lásky znamená vyhnať všetok strach, všetky spomienky na viny minulosti. Moje hriechy ma už neznepokojujú. Zničil ich Boží oheň.
Aké šťastie, že sa Boh stal človekom, aby sme ho mohli milovať. Ináč by sme sa to neodvážili.

Nepoznám pre seba inú cestu na dosiahnutie dokonalosti ako lásku… Naše srdce je stvorené pre lásku!

Pochopila som, že bez lásky sú všetky skutky ničím… Ježiš nepozerá natoľko na veľkosť skutkov, ani na stupeň ich ťažkostí, ale na lásku, ktorá tieto skutky koná… Neodmietnime mu ani tú najmenšiu obeť.