Pozvánka na duchovné obnovy

Pozývame záujemcov na Karmelitánske duchovné obnovy, ktoré sa konajú v centre Salvator v Bratislave, na Jakubovom námestí.

Viac informácií na https://www.centrumsalvator.sk/podujatia/