Edičná činnosť rádu

V r. 1996 vznikla na podnet karmelitánskej rehole na Slovensku vo vydavateľstve LÚČ karmelitánska edícia Flos Carmeli, v ktorej v spolupráci s členmi OCDS (zostavenie, redigovanie, jazyková redakcia) postupne vyšli tieto publikácie:

      Iné publikácie: