Bratislava

Svetský rád bosých karmelitánov OCDS
spoločenstvo od sv. Jána od Kríža

Dobrovičova 2
811 02 Bratislava

Košice

Svetský rád bosých karmelitánov OCDS
spoločenstvo sv. proroka Eliáša

Sídlisko KVP, ul. Jána Pavla II. 7
040 11 Košice

Detva

Svetský rád bosých karmelitánov OCDS
spoločenstvo sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

ul. Jána Pavla II. 1
962 12 Detva

Nitra

Svetský rád bosých karmelitánov OCDS
novovznikajúce spoločenstvo

Kongregácia sestier Karmelitánok DIeťaťa Ježiša
Východná 6, 949 01 Nitra