31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Trpím s radosťou a v pokoji

V detstve som trpela so smútkom, ale teraz trpím s radosťou a v pokoji. Naozaj som šťastná, že trpím. Naučila som sa prijímať utrpenie s radosťou. […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Viera, skúška viery

Ten, ktorého srdce bdie i v spánku, mi dal pochopiť, že pre tých, ktorých viera je malá ako horčičné semeno, robí zázrak a premiestňuje hory, aby […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Láska

Milujem všetko, čo mi Boh dáva. Chápem dobre, že iba láska nás môže urobiť milými Pánovi, preto je to jediné dobro, o ktoré sa usilujem. Ježiš […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Radosť

Aká sladká radosť je v myšlienke, že Boh je spravodlivý! Berie do úvahy naše slabosti, dokonale pozná krehkosť našej prirodzenosti. Čoho sa mám teda báť? Keď […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Panna Mária

Istotne mnohí vedia, že Panna Mária je Kráľovná neba i zeme. Ale ona je skôr matkou ako kráľovnou. Panna Mária ma nikdy nezabudne ochrániť, len čo […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Božské Srdce Ježišovo

Daj mi tisíc sŕdc, aby som ťa mohla milovať. Ale aj to je málo, Ježišu! Daj mi svoje vlastné Božské Srdce, aby som ťa milovala. Ty […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Eucharistia

Ježišu, zostaň vo mne ako vo svätostánku, nevzďaľuj sa nikdy zo svojej malej hostie! Pristupuj často k svätému prijímaniu, veľmi často. Je to jediný liečivý prostriedok, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Modlitba

Modlitba je čas, ktorý patrí Bohu. Otče náš, ktorý si na nebesiach… Koľko útechy je v týchto slovách; aké nekonečné horizonty sa otvárajú pred našimi očami. […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Malá cesta

Cesta duchovného detstva, dôvery a úplnej oddanosti Chcem hľadať spôsob, ako prísť do neba po malej, úplne novej ceste. Chcem hľadať spôsob, ako prísť do neba […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Nebo

Prvé slovo, ktoré som vedela prečítať, bolo nebo. Naše myšlienky musia smerovať k nebu, pretože tam prebýva Ježiš. Naše srdce je tam, kde je náš poklad, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Svätí dodávajú odvahu

Rada čítam životopisy svätých. Rozprávanie o ich hrdinských skutkoch rozohňuje moju odvahu a pobáda ma nasledovať ich. Ako dieťa som snívala, že bojujem na bojiskách… Keď […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Túžba po svätosti

Túžim stať sa svätou. Viem, ó, môj Bože, že čím viac chceš dať, tým väčšiu túžbu vzbudzuješ v človeku. Neodkladajte úsilie o svätosť na zajtrajšok. Mám […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Láska k blížnemu

Som iba bezmocné a slabé dieťa, ale práve moja slabosť mi dáva odvahu, aby som sa ponúkla ako obeta tvojej Láske, Ježišu!Aby láska bola plne uspokojená, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Povolanie a Cirkev

Milujem Cirkev, moju Matku.Všetko, čo mám, všetko, čo získam, je pre Cirkev a pre ľudí…Iba modlitbou a obetou môžeme byť Cirkvi užitoční.  „Hoci som taká maličká, […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Rafaela od sv. Jozefa

„Vlasť nepotrebuje krv, ktorej sa prelialo príliš mnoho na poľských nivách, ale potrebuje pot!“ „Svet ma môže zbaviť všetkého, ale vždy mi ostane jeden úkryt, ktorý […]
31 decembra 2021

Myšlienky sv. Jána od Kríža

Boh, jedine Boh prepožičiava každej činnosti hodnotu a sviežosť, lebo ten, kto nepozná Boha, nepozná nič. Slovo, Syn Boží, spolu s Otcom a Duchom svätým, je svojou podstatou a charakterom […]