30 decembra 2021

Modlitba zamilovanej duše

Pane Bože, môj milovaný! Ak sa ešte pamätáš na moje hriechy a nehodláš preto splniť to, o čo ťa prosím, nech sa deje tvoja vôľa, lebo […]
30 decembra 2021

Modlitba o láske

Nekonečný Bože, nauč ma povolaniu lásky! Preto si želám a prosím:moje myšlienky nech sú láskou,moje mlčanie nech je láskou,moje modlitby nech sú láskou,moje práce nech sú […]
30 decembra 2021

Modlitba za kňazov

Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, požehnaj svojich kňazov a daj im prebývaťv ochrane Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže uškodiť.Zachovaj bez poškvrnenia ich pomazané ruky, ktoré […]
30 decembra 2021

Modlitba za získanie Pokory

Ó, Ježišu, keď si bol Pútnikom na zemi, povedal si: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinok pre svoju dušu.“ […]
30 decembra 2021

Modlitba o obdržanie milosti

Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ktorý si prišiel na zem, aby si nás vykúpil svojím umučením a smrťou na kríži, vypočuj moju modlitbu, ktorú k tebe […]
30 decembra 2021

Modlitba o dobrú spoveď

Svätý otče Rafael, ktorému bola daná milosť zmierovania veriacich s Bohom vo sviatosti milosrdenstva a pokánia; ktorý si v tejto sviatosti do duší neúnavne vlieval hojnosť […]
30 decembra 2021

Ďakovná modlitba

Bože, ktorého milosrdenstvo je bez miery a poklad láskavosti je nevyčerpateľný, vzdávame vďaku tvojmu otcovskému majestátu za dary, ktoré si nám udelil, osobitne za to, že […]
30 decembra 2021

Modlitba chvál

Všemohúci, večný Bože, buď zvelebený za to, že vo svätom Rafaelovi Kalinowskom si nám dal ušľachtilý príklad lásky k tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a detskej lásky […]
30 decembra 2021

Modlitba kňaza

Svätý Rafael, ktorý si sa v deň kňazskej vysviacky pokladal za najšťastnejšieho človeka na zemi a neskôr si sám povedal, že ťažko je hriešnemu človekovi sväto […]
30 decembra 2021

Modlitba k Najsvätejšej Trojici

Môj  Bože, Trojica, Tebe sa klaniam, pomôž mi úplne zabudnúť na seba,aby som mohla spočinúť v Tebe, tichá a pokojná, tak, akoby moja duša bola užvo […]
30 decembra 2021

Modlitba k Duchu Svätému

Duchu Svätý, osvieť ma.Lásko Božia, stravuj ma.Veď ma na cestu pravdy.Mária, Matka, sprevádzaj ma.Požehnaj mi s Ježišom.Ochraňuj ma pred každým zlom,klamom a nebezpečenstvom. Duchu Svätý,si to […]