31 decembra 2021

Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Pane, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad namiSyn, Vykupiteľ sveta, Bože,Duch Svätý, Bože,Svätá Trojica, jeden Boh. Svätá Mária, oroduj […]
31 decembra 2021

Litánie k sv. Rafaelovi od sv. Jozefa

Svätý Rafael, apoštol jednoty Kristovej Cirkvi, oroduj za nás.Veľký ctiteľ Boha,Verný krížu a evanjeliu,Ctiteľ Matky milosrdenstva,Nasledovník svätého Jozefa,Svätý kňaz karmelitánskeho rádu,Horlivý sprievodca duší,Mučeník spovednice,Príklad sebazaprenia a […]
31 decembra 2021

Litánie k sv. Alžbete od Najsvätejšej Trojice

Pane, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa. Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,Duch Svätý, Bože,Svätá […]
31 decembra 2021

Litánie k sv. Jozefovi

Pane, zmiluj sa.Kriste, zmiluj sa.Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad namiSyn, Vykupiteľ sveta, Bože,Duch Svätý, Bože,Svätá Trojica, jeden Boh. Svätá Mária, oroduj […]