30 decembra 2021

Deviatnik k sv. Terézii od Ježiša (z Avily)

Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň) Ježišu, tvojou veľkou túžbou bolo priniesť nám lásku z neba a rozohriať nás týmto Božím plameňom tak, ako ním horíš […]
30 decembra 2021

Deviatník k sv. Jánovi od Kríža

Záverečná modlitba (Opakuje sa každý deň) Pane Ježišu Kriste, ty si na ceste utrpenia a opovrhnutia urobil sv. Jána od Kríža svojím nasledovníkom. Na povzbudenie verných […]
30 decembra 2021

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša I

Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň) Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na […]
30 decembra 2021

Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša II.

Prvý deň (22. september) – Túžby Sme slabí. Svätá Terezka, ty vieš, čo to znamená. Prežívala si svoju nemohúcnosť, ale úbohosť sa stala tvojou výsadou. Pomôž […]
30 decembra 2021

Deviatnik k sv. Alžbete od Najsvätejšej Trojice

Záverečná modlitba (modlí sa každý deň) Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si zjavil svätej Alžbete od Najsvätejšej Trojice tajomstvo tvojej prítomnosti, ukryté v duši spravodlivých, a […]
30 decembra 2021

Krátky deviatnik k sv. Alžbete od Najsvätejšej Trojice

Svätá Alžbeta,vo svojej veľkej láske k Bohusi bola vždy tak blízkopotrebám svojich priateľov.Teraz, keď si v nebi,pred Tvárou Pána,prihováraj sa u Nehoza úmysly,ktoré ti zverujeme. (Vysloviť […]
30 decembra 2021

Deviatnik k sv. Rafaelovi od sv. Jozefa

Modlitba na začiatok novény Svätý Rafael, vzdávame najvyšší hold Bohu za to, že ťa povolal k takej vysokej svätosti a na poľskej zemi ťa postavil ako […]
30 decembra 2021

Deviatnik k svätej Terézii Benedikte od Kríža

Prvý deňMÚDROSŤ Úvodná modlitba: Srdce Ježišovo, horiace láskou k Otcovi na nebesiach! Nech tvoja láska premení náš život a urobí ho podobným tvojmu, lebo sme stvorení […]