Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh.

Svätá Mária, oroduj za nás
Svätý Jozef,
Preslávny potomok Dávidov,
Svetlo patriarchov,

Ženích Božej Rodičky,
Šľachetný strážca Panny,
Pestún Božieho Syna,
Starostlivý ochranca Kristov,

Hlava slávnej Rodiny,
Jozef najspravodlivejší,
Jozef najčistejší,
Jozef najmúdrejší,

Jozef najmocnejší,
Jozef najposlušnejší,
Jozef najvernejší,
Zrkadlo trpezlivosti,

Milovník chudoby,
Príklad robotníkov,
Ozdoba domáceho života,
Ochranca panien,

Opora rodín,
Útecha ubiedených,
Nádej chorých,
Patrón umierajúcich,

Postrach zlých duchov,
Ochranca svätej Cirkvi.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V.: Ustanovil ho za pána svojho domu.
R.: A za správcu všetkého svojho majetku.

Modlime sa:

Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženích preblahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme Ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.