parallax background

Páter Juraj Vittek na Karmeli

Dňa 26. augusta 2019 bol na návšteve Svetského rádu bosých karmelitánov v Bratislave dp. Juraj Vittek. Modlil sa so spoločenstvom vešpery, slúžil sv. omšu a venoval nám svoj vzácny čas pri agapé. Usúdili sme, že je dušou karmelitán, keďže ho "odchoval" karmelitán-spovedník v Ríme, sv. Terézia z Lisieux je jeho druhou učiteľkou a tiež strávil dlhší čas svojho života v Lisieux. Keďže veľmi dobre pozná aj sv. Teréziu od Ježiša a je zároveň oratorián, spojil v kázni spomienku prebodnutia jej srdca so zväčšením srdca sv. Filipa Neriho.