parallax background

Skladanie doživotných sľubov máj 2019

Členka OCDS Eva Hudečková zložila doživotné sľuby na mesačnom stretnutí Svetského rádu bosých karmelitánov v Bratislave dňa 18. mája 2019 počas slávenia Eucharistie do rúk povereného pátra Miloša Viktorína OCD.