Pozvánka na na svätú omšu v Kostole kapucínov v Bratislave

Rád bosých karmelitánov na Slovensku, Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave a Rehoľa menších bratov kapucínov

Vás v Jubilejnom roku sv. Terézie z Lisieux

(150. výročie jej narodenia)

srdečne pozývajú

na sv. omšu v piatok 22. septembra 2023 o 19.00 v Kostole kapucínov v Bratislave; celebruje P. Dušan Hricko, OCD;
po sv. omši odznie prednáška:
Duchovný odkaz sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux) pre mladých dnešnej doby (P. Dušan Hricko, OCD).