Pozvánka na svätú omšu v kostole Notre Dame v Bratislave

Rád bosých karmelitánov (OCD) na Slovensku a Svetský rád bosých karmelitánov (OCDS) v Bratislave Vás srdečne pozývajú na svätú omšu, po ktorej bude možnosť prijať posvätný škapuliar.

Omša sa koná v nedeľu 17. marca 2024 v kostole Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) v Bratislave s nasledovným programom:

  • 10:00 h – modlitba posvätného ruženca,
  • 10:30 h – sv. omša, celebruje o. Peter Beňo, OCD,
  • adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou,
  • prijatie posvätného škapuliara.
  • po obrade možnosť stretnutia v kaviarni

Prijatím posvätného škapuliara sa veriaci zaväzuje nasledovať Pannu Máriu. S jeho prijatím sú spojené milosti: ustavičná ochrana a pomoc v nebezpečenstvách, ochrana pred zatratením a vyslobodenie z očistca v prvú sobotu po smrti.