Sympózium k sv. Terézii od Ježiša

Sympózium 28. 3. 2015 v Bratislave v Centre Salvator zorganizoval v deň 500. výročia narodenín sv. Terézie od Ježiša, učiteľky Cirkvi, Svetský rád bosých karmelitánov v Bratislave. 

Video nahrávky prednášok zo sympózia nájdete na týchto odkazoch:

Otvorenie sympózia k sv. Terézii od Ježiša

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Andrzej Ruszala OCD

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Jan Poříz OCD

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Paul Weingartner OCD

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Marian Zawada OCD

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Juraj Mihály OFM

Sympózium k sv. Terézii od Ježiša, prednáša páter Miloš Viktorín OCD

Slávnostná sv. omša v deň sympózia k sv. Terézii od Ježiša