XII. Celoslovenské stretnutie ctiteľov Karmelitánskeho škapuliara

Rád bosých karmelitánov na Slovensku Vás srdečne pozýva na

XII. Celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara

Pútnické miesto Staré Hory
v sobotu 22. júla 2023

Program:

8:30 privítanie pútnikov;

  • adorácia;
  • prednáška: dp. Marek Hraňo (p. farár z Kováčovej);
  • posv. ruženec;

10:30 sv. omša: hl. celebrant Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku;
po sv. omši bude možnosť prijať posv. škapuliar;

12:30 požehnanie pútnikov.

Počas celého stretnutia bude možnosť prijať sviatosť zmierenia.


Tešíme sa na Vás!

Rád bosých karmelitánov (OCD) na Slovensku