Ako škapuliar ovplyvnil môj život

Som veľmi vďačná Pánovi, že ma v rozhovoroch s ním zoznamoval aj so svojou Mamkou. Spočiatku (v detstve) som k nej mala taký formálny vzťah. Jeden Zdravasʹ ráno, jeden večer. Ako som rástla a prichádzalo poznanie (aj vďaka toľkým dobrým ľuďom), môj vzťah k Panne Márii sa stával vrúcnejší. S ňou som varila, piekla, s ružencom v ruke kráčala na záhradu, viac som sa s ňou rozprávala.

Do našej farnosti v Petržalke raz zavítali karmelitáni. Teda o. Rudolf (vtedy bol zrejme asistentom pre bratislavské OCDS) s niekoľkými sestrami zo svetského rádu. Hovoril o karmelitánskom škapuliari a pozval nás k prijatiu. Priznám sa, v duchu som sa vyhovárala: „To je už záväzok… A čo keď sa zabudnem každý deň pomodliť „predpísanú“ modlitbu?“ No keď som videla toľkých vystúpiť dopredu, zrazu mi bolo ľúto, že sedím v lavici. A tak som po skončení obradu oslovila o. Rudolfa s otázkou, či prijímajú do škapuliara aj naďalej v kostole Notre Dame, ako zvykli. (To som vedela.) Prikývol. V najbližšom mesiaci v tretiu nedeľu som si to do Notre Dame namierila. A poviem vám, pocítila som veľké uspokojenie, že som oblečená do šiat Panny Márie.

Dnes verím, že aj cez škapuliar si ma Panna Mária pritiahla do Karmelu. Nebolo to hneď (ani som o tom vtedy nerozmýšľala), moje cesty boli všelijako kľukaté, ale teraz som doma.

Keď som v prvý rok svojej formácie v OCDS čítala knižku Pod ochranou škapuliara, podčiarkla som si tieto slová:

„S Máriou alebo bez nej? Táto dilema sa týka iba nás, nikdy nie Panny Márie. Ako slobodné stvorenia môžeme ignorovať jej materinskú lásku, môžeme predstierať, že nás nezaujíma, môžeme sa pred ňou uzavrieť, odporovať jej, ba dokonca môžeme tejto láske vyhlásiť otvorený boj. Panna Mária, ktorá dokonale miluje, nemá tento problém: za človeka alebo proti nemu? Celou silou svojho materinského srdca sa angažuje za človeka, dokonca aj vtedy, keď sa človek vedome pred ňou uzatvára“
(Jerzy Zieliński: Pod ochranou škapuliara).

Pochopila som, že Máriina ochrana je istá. A ak svojho času dala sv. Šimonovi Stockovi škapuliar ako znak spásy, ochrany v nebezpečenstvách, ako znamenie pokoja a večného záväzku, darovala ho vlastne aj nám. Sv. Terezka raz povedala, že Panna Mária je viac Matkou než Kráľovnou. Dôverujme jej.

(členka OCDS)