Krátky deviatnik k sv. Alžbete od Najsvätejšej Trojice

Svätá Alžbeta,
vo svojej veľkej láske k Bohu
si bola vždy tak blízko
potrebám svojich priateľov.
Teraz, keď si v nebi,
pred Tvárou Pána,
prihováraj sa u Neho
za úmysly,
ktoré ti zverujeme.

(Vysloviť úmysel)

Nauč nás vo viere a v láske
žiť s Najsvätejšou Trojicou
v hĺbke svojho srdca.
Nauč nás, aby sme ako ty
vo svojom každodennom živote
vyžarovali medzi ľuďmi
Božiu lásku,
aby sme boli chválou Jeho slávy.

Otčenáš a trikrát Sláva Otcu.