Modlitba zamilovanej duše

Pane Bože, môj milovaný!

Ak sa ešte pamätáš na moje hriechy a nehodláš preto splniť to, o čo ťa prosím, nech sa deje tvoja vôľa, lebo ju milujem nadovšetko. Preukáž mi svoju dobrotu a milosrdenstvo, aby som ťa v nich poznal.

A ak čakáš na moje skutky, aby si cez ne splnil moje prosby, poskytni mi ich a vykonaj ich vo mne; daj mi aj utrpenia, aké by si chcel prijať, a nech sa stane tvoja vôľa.

Ak však nečakáš na moje skutky, na čo čakáš, môj najmilostivejší Pane? Prečo otáľaš?

Keďže ťa v mene tvojho Syna prosím o milosť a milosrdenstvo, zober si moju ničotu, ak ju chceš, a daj mi tieto poklady, veď aj ty chceš, aby som ich mal. Kto sa môže oslobodiť od svojej biedy a ničoty, ak ho ty sám nevyzdvihneš k sebe čistotou svojej lásky, ó, Bože môj?

Ako sa môže k tebe povzniesť človek zrodený v biede, ak ho ty, Pane, nevyzdvihneš tou rukou, ktorou si ho stvoril?

Bože môj, nezbav ma toho, čo si mi už raz dal vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, veď v ňom si mi dal všetko, po čom túžim. Preto sa budem radovať, že ma nenecháš dlho čakať.

Prečo teda, duša moja, ešte otáľaš, keď už teraz môžeš vo svojom srdci milovať svojho Boha?Moje sú nebesia a moja je zem, moje sú národy, moji sú spravodliví aj hriešnici! Moji sú anjeli a Matka Božia, všetky veci sú moje a sám Boh je môj a pre mňa, pretože Kristus je môj a celý pre mňa.

Po čom teda túžiš a čo hľadáš, duša moja? Všetko je tvoje a všetko je pre teba. Nezaoberaj sa maličkosťami a nehľadaj odrobinky, ktoré padajú zo stola tvojho Otca.

Vyjdi zo seba a raduj sa vo svojej sláve! Ukry sa v nej a teš sa z nej, a splnia sa túžby tvojho srdca.

Amen.