30 decembra 2021

Modlitba zamilovanej duše

Pane Bože, môj milovaný! Ak sa ešte pamätáš na moje hriechy a nehodláš preto splniť to, o čo ťa prosím, nech sa deje tvoja vôľa, lebo […]
30 decembra 2021

Modlitba za kňazov

Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, požehnaj svojich kňazov a daj im prebývaťv ochrane Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže uškodiť.Zachovaj bez poškvrnenia ich pomazané ruky, ktoré […]