Modlitba za kňazov

Pane Ježišu Kriste, večný veľkňaz, požehnaj svojich kňazov a daj im prebývať
v ochrane Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže uškodiť.
Zachovaj bez poškvrnenia ich pomazané ruky, ktoré sa denne
dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela.
Zachovaj bez poškvrnenia ich ústa, ktoré sú denne
zvlažované tvojou predrahou Krvou.
Zachovaj čistými ich srdcia, do ktorých si vtlačil pečať svojho
slávneho kňazstva, a chráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, nech prospievajú v láske a vernosti voči tebe, a uchráň ich pred svetskou nákazou.
Daj im moc premieňať srdcia, ako premieňajú chlieb a víno.
Žehnaj ich práce, aby prinášali hojný úžitok, a daruj im korunu večnej spásy. Amen.