Modlitba kňaza

Svätý Rafael, ktorý si sa v deň kňazskej vysviacky pokladal za najšťastnejšieho človeka na zemi a neskôr si sám povedal, že ťažko je hriešnemu človekovi sväto vykonávať kňazskú službu, vypros mi u Boha milosť živej viery, aby som nikdy nezabudol, že mám byť svedkom Božej lásky, že som účastníkom a nástrojom Božieho milosrdenstva, že pri svätej omši stojím pod krížom Ježiša Krista, že keď udeľujem sväté sviatosti, ponáram sa do tajomstva zmierenia človeka s Bohom. Ty, ktorý si považoval svoje kňazstvo za službu blížnemu, vypros mi u Boha ducha pokory, trpezlivosti a nezištnej láskavosti ku všetkým Božím deťom, ako aj milosť, aby som vytrval v povolaní až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.