30 decembra 2021

Modlitba o obdržanie milosti

Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ktorý si prišiel na zem, aby si nás vykúpil svojím umučením a smrťou na kríži, vypočuj moju modlitbu, ktorú k tebe […]
30 decembra 2021

Modlitba o dobrú spoveď

Svätý otče Rafael, ktorému bola daná milosť zmierovania veriacich s Bohom vo sviatosti milosrdenstva a pokánia; ktorý si v tejto sviatosti do duší neúnavne vlieval hojnosť […]
30 decembra 2021

Ďakovná modlitba

Bože, ktorého milosrdenstvo je bez miery a poklad láskavosti je nevyčerpateľný, vzdávame vďaku tvojmu otcovskému majestátu za dary, ktoré si nám udelil, osobitne za to, že […]
30 decembra 2021

Modlitba chvál

Všemohúci, večný Bože, buď zvelebený za to, že vo svätom Rafaelovi Kalinowskom si nám dal ušľachtilý príklad lásky k tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a detskej lásky […]
30 decembra 2021

Modlitba kňaza

Svätý Rafael, ktorý si sa v deň kňazskej vysviacky pokladal za najšťastnejšieho človeka na zemi a neskôr si sám povedal, že ťažko je hriešnemu človekovi sväto […]