Modlitba o dobrú spoveď

Svätý otče Rafael, ktorému bola daná milosť zmierovania veriacich s Bohom vo sviatosti milosrdenstva a pokánia; ktorý si v tejto sviatosti do duší neúnavne vlieval hojnosť svetla Ducha Svätého a utvrdenie vo vernosti Kristovi, jeho evanjeliu, vernosti prikázaniu lásky k Bohu z celého srdca, ako aj obetavej služby blížnemu a vlasti; prosím ťa vrúcne, aby si aj mne svojím orodovaním vyprosil milosť, aby som – podľa tvojho príkladu – k sviatosti milosrdenstva pristupoval smelo, s hlbokým vnútorným presvedčením, že každá spoveď je mojím stretnutím s Kristom, ktorý odpúšťa a je plný milosrdenstva; aby som vždy s pomocou Božej milosti spĺňal potrebné a nevyhnutné podmienky dobrej a užitočnej spovede; aby aj pre mňa sviatosť milosrdenstva bola posilnením na ceste môjho povolania, vernosti mojim povinnostiam; aby ma čo najdokonalejšie pripravovala na časté a hodné zjednotenie s Kristom vo Sviatosti oltárnej, ktorá – ako si sám vyznal – bola pre teba prameňom života.

Prosím ťa tiež, svätý otče, vypros mi milosť, aby aj na cestu môjho stretnutia s Bohom milosrdenstva vo večnosti bol som posilnený milosťou dobrej spovede a Najsvätejšieho Kristovho Tela aj sviatosti pomazania nemocných a aby som umieral ako chcem aj žiť, v Kristovej Cirkvi, vo viere, nádeji a láske a v prítomnosti Najsvätejšej Matky, Matky milosrdenstva, oblečený do daru jej materinského srdca, do „znaku spásy“ – svätého škapuliara. Amen.