Modlitba o obdržanie milosti

Pane Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, ktorý si prišiel na zem, aby si nás vykúpil svojím umučením a smrťou na kríži, vypočuj moju modlitbu, ktorú k tebe vznášam prostredníctvom svätého Rafaela, ktorý toľko vytrpel pre slávu tvojho mena, a udeľ mi milosť, o ktorú ťa s dôverou prosím. Amen.